Werkwijze

De werkwijze van   is pragmatisch en daadkrachtig:

 

 • Wij zetten onze professionals in naar de behoefte, als ondernemersklankbord, op projectmatig wijze, op tijdelijke basis, op basis van detachering.
   
 • bedrijfsprocessen worden inzichtelijk gemaakt: marketing, financiën, logistiek, inkoop, productie, HRM, administratie, etc.
   
 • hiertoe kunnen sleutel prestatie-indicatoren benoemd worden, zoals winstgevendheid, leverbetrouwbaarheid, productie-uitval, productiviteit, etc.
   
 • op deze indicatoren vindt meting en sturing plaats, zodat voor eenieder inzichtelijk is waar en hoe verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

  Resultaat: sturing op die onderdelen die het presteren van uw onderneming daadwerkelijk verbeteren. Op strategisch -, tactisch – en/of operationeel niveau.
  Afhankelijk van uw wensen kan in dit proces de rollen vervullen van CEO, CFO, controller, interim manager, adviseur, coach, trainer en begeleider. Midden in uw onderneming tot en met de implementatie.